TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018

Gjatë vitit 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2018 tregon një total asetesh neto prej 2,289.10 milionë lekë (18.54 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 561.56 milionë lekë (32.51%) krahasuar me 31.12.2017. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 31.12.2018 ishte 25,298 anëtarë duke shënuar rritje prej 20.77% krahasuar me 31.12.2017.

Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’17 31.12.’18 31.12.’17-31.12’18
Asetet neto të FP 1,727.54 2,289.10 32.51

Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                        31.12.2018

Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (mln. lekë)
SIGAL 7,067 1,085.65
RAIFFEISEN 2,911 622.86
CREDINS PENSION 15,320 580.59
TOTAL 25,298 2,289.10

Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve,                      31.12.2018   

(Në %)

Ndarja e tregut sipas vlerës së aseteve neto të fondeve të pensioneve,                 31.12.2018 

(Në %) 
            

 

Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.