TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 29.10.2019

Gjatë datës 29.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione ne 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar dhe Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 36 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar dhe 4 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 3,823,200 LEK dhe në Bono Thesari 12 Mujore ishte 39,860 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 29.10.2019 klikoni

këtu