TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 27.08.2019

Gjatë datës 27.08.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion  ne 1 titull;
  • Transaksioni  u ekzekutua  gjatë orarit zyrtar të Bursës (On-Exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 435 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujor  ishte 4,326,075 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 27.08.2019 klikoni këtu