TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 17.10.2019

Gjatë datës 17.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion ne 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte Obligacion Thesari 5 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 1000 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 103,840,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 17.10.2019 klikoni

këtu