TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 14.05.2020

Gjatë datës 14.05.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan njeri jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange) dhe tjetri gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 7 Vjecar dhe Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 44 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar dhe 30 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 4,927,560 LEK dhe në Bono Thesari 12 Mujore ishte 299,100 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 14.05.2020 klikoni

këtu