TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 09.07.2019

Gjatë datës 09.07.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione  ne 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore dhe Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Bono Thesari 12 Mujore dhe 400 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 98,590 LEK dhe në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 43,028,000  LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 09.07.2019 klikoni këtu