TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 08.10.2019

Gjatë datës 08.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte ne Obligacion Thesari 10 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 58 njësi Obligacion Thesari 10;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 6,056,940 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me raportimin e tregtimit të datës 08.10.2019 klikoni

këtu