TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 07.05.2019

Gjatë datës 07.05.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 3 njësi Obligacione Thesari;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 347,730 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 07.05.2019 klikoni këtu