TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 04.07.2019

Gjatë datës 04.07.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion  ne 1 titull;
  • Transaksioni  u ekzekutua  gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuara ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar ;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 20 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 2,099,800  LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 04.07.2019 klikoni këtu