TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 03.09.2019

Gjatë datës 03.09.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar dhe Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 1285 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar, dhe 480  njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 146,468,650  LEK, dhe ne Bono Thesari 12 Mujore ishte 4,788,960  LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 03.09.2019 klikoni këtu