TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 03.03.2020

Gjatë datës 03.03.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 200 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 1,992,400 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 03.03.2020 klikoni

këtu