TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Të dhënat e tregtimit datë 01.10.2019

Gjatë datës 01.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion ne 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte ne Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 155 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore 1,539,770 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me raportimin e tregtimit të datës 01.10.2019 klikoni

këtu