TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Shkëmbimi letrave me vlerë – 2019 viti i të vërtetës për Shqipërinë

//
Kategori

Bne IntelliNews  së fundmi ka realizuar një interviste e cila ka në fokus Bursën e Shqipërisë.

Bursa e re e Shqipërisë, ALSE, ka grumbulluar një vit të tregtimit të letrave me vlerë qeveritare dhe është gati të nisë pranimin e IPO-ve të para të sektorit privat të vendit këtë vit. Qarkullimi në shkëmbime arriti në 16.5 milionë euro ndërmjet 22 shkurtit kur filloi tregtia deri në fund të tetorit, me mbi 100,000 njësi të letrave me vlerë të blera dhe të shitura në 85 transaksione.

Në ditët e fundit, ALSE njoftoi se kishte marrë Kodin e Identifikimit të Tregut (MIC), dhe më 25 prill raportoi transaksionin e parë nga një firmë brokerimi në vend të një banke. Për vitin e parë të tij të veprimtarisë, ALSE ishte e kufizuar në tregtinë me letra qeveritare, por sipas IntelliNews, duhet të jetë në gjendje të fillojë tregtimin e letrave me vlerë të korporatës së shpejti, pasi infrastruktura të jetë si duhet. Në fund të muajit janar, Agjencia Shqiptare e Sigurisë Financiare (AMF) licencoi Regjistrin e Letrave me Vlerë (ALREG), në një hap të rëndësishëm për tregun.

“Licencimi i ALREG ishte një hap i nevojshëm për të mundësuar tregtimin e letrave me vlerë të korporatës në ALSE.” – ka thënë Artan Gjergji, CEO i ALSE, pCr  IntelliNews. Megjithatë, ALREG do të ketë nevojë edhe për një licencë të dytë, përpara se të fillojë aktivitetin, prandaj do të zbatohet edhe për Bankën e Shqipërisë për një licencë për të vepruar si një sistem shlyerjeje për pagesat e ekzekutuara në ALSE. Pasi të ketë licencën shtesë nga banka qendrore, ALREG do të kryejë të gjithë procesin e pastrimit dhe shlyerjes së transaksioneve të letrave me vlerë të korporatave, duke u ofruar ALSE rrugën për aksionet tregtare dhe obligacionet e korporatave “.

“Kjo duhet të hapë rrugën për IPO-të e para të Shqipërisë deri në fund të vitit. Shpresojmë se do të kemi sukses në marrjen e IPO-s së parë, le të themi brenda vitit 2019″, – tha Gjergji sipas IntelliNews.  Përveç kësaj, disa nga korporatat më të mëdha në Shqipëri kanë lëshuar obligacione dhe listimi i obligacioneve në bursë mund të jetë një hap më natyror për ta. Ky do të ishte një hap i madh në një vend ku zhvillimi i tregut të kapitalit është penguar nga mungesa e një bursë efektive.

Partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë, duke përfshirë Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Komisionin Europian, kanë theksuar nevojën për të zhvilluar tregun shqiptar të kapitalit, me shkrimin e KE-së në një raport të vitit 2018 mbi Shqipërinë.

Burimi: bne IntelliNews

SCAN