TEKST
+100%-

Organizimi i Asamblesë së Aksionerëve

KREU / SHËRBIMET / LISTIMI / VEPRIMET KORPORATIVE / ORGANIZIMI I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE