TEKST
+100%-

Instrumentet Financiare të Listuar në ALSE

KREU / SHËRBIMET /LISTIMI / RRETH LISTIMIT / INSTRUMENTET FINANCIARE TË LISTUAR NË ALSE

Instrumentet Financiare të Listuar në ALSE


Aktualisht në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE janë të Listuar:

  • Bono Thesari të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë
  • Obligacione Thesari të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë