TEKST
+100%-

Komisionet e Listimit

KREU / SHËRBIMET / LISTIMI / KOMISIONET E LISTIMIT

Komisionet e Listimit

wdt_ID Shpjegimi E B IF O
1 Tarifa për Dorëzimin e Aplikimit 7000 7000 7000 7000
8 Komisione dhe Tarifat e Listimit
9 Tarifë Fillestare Listimit 280,000 280,000 280,000 140,000
10 Komision Vjetor i pjesmarrjes në tregëtim 0.05% 0.05% 0.70% 0.40%
11 Komision për Rritjen e Kapitalit (% mbi kapitalin e rritur) 0.05% 0.05%
12 Tarifë mbi Emetimin fillestar (kodifikimi i titullit) 70,000 70,000 49,000 49,000
13 Tarifë mbi ndryshimin e emrit të kompanisë/(kodifikim i titullit) 14,000 14,000 14,000 14,000

Shënim:

  • E (Equities) – Aksione
  • B (Bonds) – Obligacione
  • IF (Invenstment Funds) – Fonde Investimi
  • O (Others) – Të Tjera