TEKST
+100%-

Kriteret Specifike të Listimit në Bursën ALSE


Kriteret Specifike

Kriteret specifike janë kritere listimi shtesë përvec atyre të përgjithshme të parashikuara më lart. Kriteret specifike ndryshojnë sipas klasave të titujve si vijon:

Për informacion më të detajuar në lidhje me Hapat dhe Kriteret e Listimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE  klikoni këtu