TEKST
+100%-

Si të Hapësh një Llogari


Për të hapur një llogari, ju duhet të paraqiteni pranë zyrës së një prej anëtarëve të Bursës ALSE dhe të plotësoni të gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ata për hapjen e një llogarie.