TEKST
+100%-

Si Transferohen në Llogarinë Time Paratë e Titujve

KREU / SHËRBIMET / INVESTITORËT / SI TE TREGTOSH NE ALSE / SI TRANSFEROHEN NË LLOGARINË TIME PARATË E TITUJVE

Si Transferohen në Llogarinë Time Paratë e Titujve


Pas përfundimit me sukses të transaksionit në ditën e shlyerjes T+2 (dy ditë pune pas ekzekutimit të transaksionit) paratë e shitjes së titujve do të kalojnë në mënyrë të automatizuar në llogarinë tuaj që keni hapur për këtë qëllim.