TEKST
+100%-

Si të Tregtosh në ALSE

KREU / SHËRBIMET / INVESTITORËT / SI TË TREGTOSH NË ALSE

Si të Tregtosh në ALSE


Për të tregtuar në ALSE fillimisht duhet të keni hapur një llogari në cash dhe në tituj në një nga shoqëritë komisionere të licensuar nga AMF të cilët janë anëtarë në Bursën ALSE. Pasi të keni hapur llogarinë ju mund të komunikoni me brokerin tuaj dhe t’i jepni atij urdhra për blerje dhe shitje titujsh në Bursë, duke specifikuar në mënyrë të qartë titullin, sasinë dhe çmimin.