TEKST
+100%-

Lista e Anëtarëve të ALSE

KREU / SHËRBIMET / ANËTARËSIMI / LISTA E ANËTARËVE TË ALSE

Lista e Anëtarëve të ALSE


 

Banka e tretë në sistemin financiar shqiptar për nga madhësia e portofolit të kredisë. Edhe pse një bankë relativisht e re në sistemin bankar shqiptar, Credins ka ditur të marshojë me shpejtësi drejt bankave më të mëdha në vend kryesisht për shkak të fleksibilitetit në kreditimin e biznesit dhe përqafimit të ideve novatore, të cilat kalojnë përtej bankingut konvencional duke përfshirë edhe shërbimet e bankingut universal dhe atij investues.


Banka Amerikane e Investimeve sh.a. (emri tregtar ABI Bank), është licensuar nga Banka e Shqipërisë në Tetor 2015 dhe është një filial i zotëruar tërësisht nga Tranzit SHPK, një institucion financiar jo-bankar shqiptar. E krijuar fillimisht në vitin 1998 fillimisht si një degë e Bankës Tregtare të Greqisë (më pas e quajtur Banka Emporiki e Greqisë S.A.), në vitin 2012, iu shit IUB Holding 100% një shoqërie anonime Franceze 100% filial i drejtpërdrejtë i Credit Agricole S.A. Në Tetor 2015, IUB Holding shiti 100% kapitalit aksionar të Banka Credit Agricole Shqipëri Sh.A, tek Tranzit Sh.p.k. Banka është e liçensuar për të kryer aktivitetet e kreditimit dhe depozitimit, shërbimet e pagesave në Shqipëri dhe jashtë saj si dhe aktivitetet e tjera bankare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.


Banka Ndërkombëtare Tregtare eshte një nga bankat e para në Shqipëri e cila u themelua më Shkurt 1996. Ajo eshte liçensuar nga Banka e Shqipërisë me Liçensën nr. 09, datë 20.02.1997 për të vepruar si bankë në Republikën e Shqipërisë dhe ushtron aktivitetin e saj nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme në Tiranë dhe zotëron një rrjet prej 5 degësh nga të cilat 3 degë operojnë në Tiranë, 1 degë në Fier dhe 1 degë në Durrës. Banka përkujdeset për nevojat e klientëve të saj qoftë kompani apo individ dhe ka një platform të fuqishme teknologjike e cila mbështet ofrimin e ketyre shërbimeve. ICB Albania ka pasur një traditë të qenurit lider duke u përshtatur me ndryshimet dhe risitë për të përmbushur nevojat e klientëve. Banka është e angazhuar për të ofruar një seri shërbimesh përfshirëse më të shpejta në kohë, më pak të kushtueshme dhe në një mënyrë sa më eficiente kundrejt klientëve globalë e të sofistikuar në rritje. Për ta arritur ate synim, ICB ka investuar dhe vazhdon të investojë fuqimisht në burimet njerëzore dhe teknologjike.


Tirana Bank është banka e parë me kapital tërësisht privat në Shqipëri. Ajo u themelua me 1996 dhe gjatë kësaj periudhe ka patur një zhvillim të madh, duke shtrirë degët e saj në të gjithë Shqipërinë. Sot ajo është konsoliduar në treg, duke ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh, që u përgjigjen me së miri kërkesave të klienteve të saj. Tirana Bank është anëtare e Piraeus Bank Group dhe operon në bashkërendim me objektivat dhe synimet e Grupit, për të qenë lider në ofrimin e shërbimeve financiare. Ajo vazhdon të rritet dhe zgjerohet, por ruan me rigorozitet filozofinë e saj për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe për të qënë pararojë në ofrimin e produkteve të reja bankare në Shqipëri. Shumë prej bizneseve në Shqipëri e shohin Tirana Bank, si një pikë mbështetje të përhershme, për të investuar dhe zhvilluar më tej biznesin e tyre.