TEKST
+100%-

ANËTARËSIMI

KREU / SHËRBIMET / ANËTARËSIMI

Shërbimi i Anëtarësimit


Titujt në bursën ALSE do të tregtohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të liçensohen si të tillë paraprakisht nga AMF dhe pranohen nga ALSE për të ekzekutuar transaksione në sistem. Bursa ALSE u mundëson anëtarëve të saj aksesimin në sistemin e tregtimit të bursës ETS, nëpërmjet të cilit këta anëtarë do të hedhin urdhra për llogari të tyre apo të klientëve të tyre si dhe do të ekzekutojnë transaksione në tituj.