TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Samiti i Ballkanit Perëndimor në Poznan

Më 5 korrik 2019, Polonia mirpriti Kryetarët e Qeverisë së Procesit të Berlinit, si edhe përfaqësuesit e Institucioneve Europiane, Institucioneve Financiare Ndërkombëtare, OECD, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, dhe Zyrën e Bashkëpunimit të të Rinjve Rajonal.

Samiti i Poznanit organizohet në vazhdim të samiteve të mëparshme në Berlin, Vienë, Paris, Trieste and Londër në kuadër të Procesit të Berlinit, si edhe Samitit të BE- Ballkani Perëndimor në Sofie gjatë vitit 2018. Liderët ranë dakort që Procesi i Berlinit tregon angazhimin për arritjen e një rajoni të qëndrueshëm, të sigurtë dhe të begatë në Ballkanin Perëndimor. Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës: duke ndarë vlera të njëjta, të njëjtën histori, të njëjtën pozitë gjeografike, të njëjtën trashëgimi, kulturë dhe një të ardhme të përcaktuar nga mundësi dhe sfida të përbashkëta. Liderët në mënyrë unanime rikonfirmuan mbështjetjen e tyre për perspektivën Europiane lidhur me Ballkanin Perëndimor. Në këtë kontekst, qeveria Polake përsëriti bindjen e saj se e ardhmja e gjithë rajonit është në Bashkimin Europian.

Liderët e Ballkanit Perëndimor rikonfirmuan angazhimet e tyre për forcimin e ligjit, të drejtave themelore dhe mirëqeverisjes në rajon. Ata ranë dakord mbi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, marrëdhënieve të mira midis fqinjëve dhe mirëkuptimit, që janë esenciale për rajonin në mënyrë që të bëhet progres në rrugën e tyre drejt Europës. Ata gjithashtu u angazhuan për kalimin e vështirësive aktuale në rajon në mënyrë që të arrihet progres thelbësor në fusha si integrimi ekonomik rajonal dhe ndërlidhja për të mirat e qytetarëve dhe operatorëve ekonomik.

Ekonomia

Liderët e Ballkanit Perëndimor njohën rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, dhe rikonfirmuan angazhimin e tyre më të fortë ndaj Hapsirës Ekonomike Rajonale, implementimit të reformave të cilat kanë për qëllim sjelljen e prosperitetit në rajon dhe forcimin e lidhjeve ekonomike ndërmjet ekonomive të Ballkanit Perëndimor si edhe përshpejtimin e konvergjencës me BE. Ata mirëpritën arritjet në implementimin e Plani Shumëvjçar i Veprimit Ekonomik Rajonal (MAP REA) dhe njohën vështirësitë lidhur me tregtinë aktuale të cilat kanë ndikuar në rritjen e kapaciteteve në Ballkanit. Ata u angazhuan që do të bëjnë përpjekjet e tyre më të mira për të kaluar këto vështirësi për sa i përket prioriteteve të vendosura për 2019/20 të përshkruara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Sekretariati CEFTA në secilën nga të katërta shtyllat.

Është miratuar, Deklarata e Njohjes së Kualifikimit të Edukimit të Lartë, e cila vendos përpara  një model të njohjes automatike për kualifikimin e edukimit të lartë dhe të periudhave të studimeve jashtë vendit. Liderët e Ballkanit Perëndimor mbajtën shënim se pavarësisht progresit të kryer, negociatat lidhur me Njohjen e Përbashkët të Kualifikimit Profesional nuk janë të mundura të kryhen në kohë në Samitin e Poznanit dhe ata u anagazhuan për të punuar lidhur me gjetjen e formave të përshtatshme për të siguruar arritjen e rezultateve në kohë lidhur me këtë çështje. Duke njohur rëndësinë e kërkimit dhe inovimit për zhvillimin e ardhshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, Liderët presin krijimin e një qendre rajonale të bashkëpunimit kërkimor duke mundësuar krijimin e një rrjeti ndërmjet kërkuesve, përfshirë hartën e një infrastrukture kërkimore rajonale dhe përfundimin nje protokolli me akses të hapur rajonal.

Liderët e Ballkanit Perëndimor përsëritën rëndësinë e bashkëpunimit rajonal lidhur me politikat e investimit dhe mirëpritën adoptimin dhe implemntimin për Planet e Veprimit të Reformës Individuale në linjë me Axhendën e Reformave të Investimit Rajonal. Deklarata e Politikave të Përbashkëta ekzekutive lidhur me zhvillimin e standardeve të pranuara rajonale për negocimin e Marrëveshjeve të Investimeve Ndërkombëtare, në linjë me kuadrin e politikave të investimit dhe standardeve të BE.

Liderët e Ballkanit Perëndimor morën përsipër të intensifikojnë përpjekjet për bashkëpunimin rajonal në fushat si diversifikimin e tregjeve financiare, me fokus tregun e kapitaleve, duke pasur për qëllim aksesimin e financës në Ballkanin Perëndimor. Ata gjithashtu mirëpritën nismën e Bankës Botërore lidhur me draftin e diagnostikimit të tregjeve financaire në Ballkanin Perëndimor. Ata mbajtën shënime rreth përgatitjes së udhëzimeve praktike për zhvillimin e tregjeve të kapitalit dhe marrëveshjes për të ribërë dhe rregulluar udhëzime praktike për të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.

Lidhur me ekonominë digjitale dhe zhvillimin e shoqërisë, Liderët e Ballkanit Perëndimor rikonfirmuan angazhimet e tyre rreth objektivave të vendosura në Axhendën Digjitale për Ballkanin Perëndimor dhe Hapsirën Ekonomike Rajonale. Ata mbështetën konkluzionet e Samitit Digjital të Ballkanit Perëndimor, të mbajtur në Beograd gjatë datave 4-5 Prill 2019, dhe mirëpritën në mënyrë të vecantë hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së re të Roaming-ut Rajonal, e cila solli çmime më të ulta për Roaming për gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor. Kjo marrëveshje ëshë shembulli i qartë se si bashkëpunimi rajonal mund të sjellë përfitime konkrete për qytetarët dhe bizneset në rajon. Ata u zotuan për të mbështetur organizmin e Samitit Digjital 2020 në Shqipëri, që do të bashkë-organizohet nga rajoni, Komisioni Europian, RCC dhe përfaqësues të biznesit.

Liderët e Ballkanit Perëndimor mirëpritën fillimin e implementimit të suksesshëm të Additional Protocol 5 (AP5) lidhur me Lehtësimin e Tregtimit për të suportuar tregtime më të shpeshta, të lehta dhe me kosto më të ulëta. Ata mbajtën shënime lidhur me Vendimin për njohjen e përbashkët të programit të Operatorëve Ekonomik të Autorizuar. Ata mirëpritën marrëveshjen mbi kohëzgjatjen për përgatitjen e Strategjisë së Menaxhimit të Përbashkët të Riskut. Ata përgëzuan implementimin e rregullave të rishikuara në shtetet e origjinës, të cilat, që nga 1 Korriku 2019,lejojnë grumbullimin e plotë të detyrimeve që vijnë për shkak të regjimit “drawback” i cili konsiston në pezullimin, përjashtimin ose rimbursimin e detyrimeve tatimore të krijuara nga produktet e përdorura nëprocesin e prodhimit të mallrave të eksportit dhe implementimin e SEED+. Liderët e Ballkanit Perëndimor mbajtën shënime të konkluzioneve të raportit lidhur me harmonizimin e tarifave të doganave me BE – CET.

Liderët e Ballkanit Perëndimor mirëpritën marrëveshjen mbi një shkrim të CEFTA Additinal Protocol 6 (Protokolli Shtesë 6)mbi Tregtimet në Shërbime dhe u bënë thirrje palëve të mbetura të CEFTA-s për plotësimin e prodecurave të brendëshme në mënyrë që të aprovohet. Ata bënë thirrje për adoptimin e shpejtë të këtij protokolli shtesë. Ata përgëzuan krijimin e një pike kontakti për shërbimet brenda palëve.

Liderët e ballkanit Perëndimor mbështetën punën e kryer në bashkëpunim mbi statistikat e tregut. Ata mbajtën shënim mbi punën për identifikimin e barrierave rregullatore në e-commerce dhe ftuan palët ti adresojnë ata në mënyra sa më efektive. Ata njohën rëndësinë e ndërmarrjes së negociatavë të CEFTA Additional Protocol 7 mbi zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Tregtare. Ata përgëzuan sekretariatin e CEFTA për kontributin në dialogun efektiv publik-privat falë nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi me Forumin e Dhomës së Investimeve WB6.

Burimi : Website of the Republic of Poland