TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Rigjallërohet interesi për fondet e investimit, janar-mars rritet vlera e aseteve dhe anëtarët

Fondet e investimit që gjatë vitit 2018 patën një tkurrje si në numër anëtarësh edhe në vlerën e aseteve neto kanë nisur sërish rritjen në fillim të 2019. Të dhënat zyrtare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se në 31.03.2019, vlera neto e aseteve të Fondeve, arriti rreth 69.48 miliardë lekë me një rritje prej 2.47 miliardë lekë ose 3.68%, krahasuar me 31.12.2018. E shprehur në euro, totali i aseteve neto është 554 milionë euro.

“Ky treg dominohet kryesisht nga investimet në Obligacione Qeveritare, të cilat përbëjnë 64.25% të aseteve të fondeve, me një rritje prej 5.41% krahasuar me 31.12.2019.

Numri i anëtarëve që kanë investuar në Fondet e Investimit më 31.03.2019 është 30,226 me një rritje prej 2.74% krahasuar me 31.12.2018” vlerëson AMF.

Aktualisht në vend ushtrojnë aktivitetin pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin e shoqërisë administruese “Credins Invest” dhe fondi “WVP Top Invest” e cila administrohet nga shoqëria “ËVP Fund Management Tirana sh.a”.

Viti 2019 sipas përfaqësuesve të fondeve pritet që të jetë një vit me ecui pozitive dhe rritje të vlerës së aseteve neto dhe anëtarëve. Rënia e vitit të shkuar sipas tyre shpjegohet me faktin që një pjesë e mirë e investimeve u maturuan dhe shumë prej investitorët zgjodhën që ti kapitalizonin ato ndërkohë që edhe rënia e interesave ishte një shtysë më shumë për të tërhequr investimet për t’i aktivizuar ato në një moment të dytë kur të kishte interesa më të larta.

Revista Monitor