TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raportim Tregtimi datë 25.10.2019

Gjatë datës 25.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u raportuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion ne 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni ekzekutuar ishte ne Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 60 njësi Bono Thesari 12 Mujore ;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore 598,860 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me raportimin e tregtimit të datës 25.10.2019 klikoni

këtu