TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raportim tregtimi datë 18.05.2020

Gjatë datës 18.05.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange)
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 43 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 4,814,710 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 18.05.2020 klikoni

këtu