TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raportim Tregtimi datë 13.05.2020

Gjatë datës 13.05.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 2 Vjecar ne EURO;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 52 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe 194 njesi Obligacion Thesari 2 Vjecar ne EURO;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 5,222,880 LEK dhe ne Obligacion Thesari 2 Vjecar ne EURO ishte 24,122,330 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 13.05.2020 klikoni

këtu