TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raportim Tregtimi datë 11.10.2019

Gjatë datës 11.10.2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u raportuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion ne 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 5 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 540,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me raportimin e tregtimit të datës 11.10.2019 klikoni

këtu