TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raportim Tregtimi datë 06.03.2020

Gjatë datës 06.03.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Boni Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 877 njësi Boni Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Boni Thesari 12 Mujore ishte 8,667,391 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 06.03.2020 klikoni

këtu