TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Raporti i porositur nga BERZH bën thirrje për përmirësime në tregjet e borxhit të kapitalit

SOFJE (Bullgari), 21 maj (SeeNews) – Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) tha të enjten se një raport i ri i porositur nga huadhënësi bën thirrje për reforma thelbësore të tregjeve të borxhit të kapitalit në tetë vende në Europën Qendrore dhe Juglindore.

Raporti shqyrton tregjet në Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Malit te Zi, Maqedonine e Veriut, Rumani, Serbi dhe Republiken Sllovake përmes modeleve të standardizuara duke gjykuar efektivitetin e kostos dhe efikasitetin e emetimeve të obligacioneve, tha BERZH në një deklaratë.

Ndër tregjet e hulumtuara, Rumania u rendit e para për sa i përket efektivitetit të kostos, ndërsa Bullgaria performoi më së miri në drejtim të efikasitetit të emetimit.

Raporti bën disa sugjerime për përmirësimin e tregjeve lokale të borxhit, duke përfshirë vendosjen e limiteve maksimale per komisionet e pershkallezuara, stimujt e taksave për investime në letrat me vlerë të borxhit, dhe shembujve të prospektit që mund të përdoren si udhezues.

Raporti gjithashtu rekomandon kufizimin e përdorimit të sistemeve të kushtueshme te tregtimit dhe u bën thirrje organeve qeveritare të administrimit të borxhit ose bankave qendrore të marrin në konsideratë sigurimin e konsistencës së vazhdueshme dhe shperndarjes se informacionit në treg për të lehtësuar nje pjesëmarrje me te madhe te investitorit me pakicë.

Konsulenca ne Mbreterine e Bashkuar Investor Connected shkroi raportin bazuar ne te dhenat e vitit 2018.

Burimi: SeeNews