TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Oferta Fillestare Publike – Gatishmëria e kompanive shqiptare

//
Kategori


Konceptimi i tregtimit të letrave me vlerë është një fenomen i ri për tregun e biznesit në Shqipëri. Ky proces tregtimi kërkon parapërgatitje dhe njohje të thelluar të kritereve dhe procedurave të emetimit të letrave me vlerë. Kreshnik Robo, Partner i Shërbimeve të Këshillimit Financiar të Deloitte Shqipëri dhe Kosovë nëpërmjet kësaj interviste synon të informojë subjektet që mund të realizojnë këtë ofertë fillestare publike dhe publikun investues.

Për të lexuar intervistën e plotë klikoni këtu

Revista Monitor Viti i XX i Botimit NR. 4 (916) – 03.02.2020