TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ndikimi i kërkesave të raportimit në huadhënien e bankave

//
Kategori

Faktikisht, pasqyrat zyrtare janë të domosdoshme, por që procesi të jetë i shëndetshëm dhe të japë ndikim për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm duhet që, krahas tyre bankat të bëjnë analiza të thelluara, të përdorin informacione financiare parashikuese, si dhe një mori të dhënash të tjera jo-financiare, të cilat duhet të jenë të kuptueshme, të besueshme dhe të përshtatshme.

Prof. Dr. Hysen ÇELA, CA, CPA
President
INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR (IEKA)

Për të lexuar artikullin e plotë klikoni këtu

Burimi: Revista Bankieri Nr.31 Prill 2019