TEKST
+100%-

Listimi i Bizneseve

Bizneset dhe Emetuesit e Titujve


Listimi i titujve të bizneseve dhe emetuesve të tjerë në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE është një proces që kërkon paraprakisht plotësimin e disa hapave dhe kritereve.

Më poshtë do të mund të gjeni materiale te cilat informojnë për këtë proces.

Përmbajtja


Konceptet Bazë  

Hapat e Listimit në Bursë  

Kriteret e Listimit në ALSE  

Kostot dhe Detyrimet e Emetuesit për Listim në ALSE  

Listimi në ALSE – Materiali i Plotë