TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

Leksion i hapur në Universitetin Metropolitan Tirana “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”

Sot më datë 08.05.2019, në ambientet e Universitetit “Metropolitan Tirana” u organizua leksion i hapur me temë “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”. Në këtë event morën pjesë anëtarë të stafit akademik dhe shkencor universitar si dhe studentë të Fakultetit Ekonomik pranë këtij universiteti.
Drejtori Ekzekutiv i Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, z. Artan Gjergji bëri një përmbledhje makro të zhvillimeve më të fundit në tregun financiar në vend, si dhe u fokusua tek premisat e zhvillimit të tregut të kapitaleve dhe bursës së titujve. Pjesmarrësit ishin të interesuar rreth tregtimeve të bursës gjatë vitit si dhe rreth shoqërive komisionere si pjesmarrës në bursë.
Pas përfundimit të leksionit u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim midis z. Artan Gjergji dhe presidentit të universiteti z. Arjan Çukaj. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje do të sjellë bashkëpunimin midis dy institucioneve lidhur me edukimin e studentëve rreth tregjeve të kapitalit.