TEKST
+100%-

Kujdestarët e Letrave me Vlerë

KREU / KUADRI LIGJOR / RREGULLORET E AMF / KUJDESTARËT E LETRAVE ME VLERË

Kujdestarët e Letrave me Vlerë


Rregullore nr. 21, datë 26.03.2009 "Për kushtet e autorizimit të kujdestarit të letrave me vlerë të Qeverisë"

Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.79, datë 28.08.2009. Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve të kryerjes së…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 26/03/2009

Materiali i plotë

Rregullore nr. 124, datë 7.12.2010 “Mbi afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të bankave si kujdestarë të obligacioneve”

Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive…

Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 07/12/2010

Materiali i plotë