TEKST
+100%-

RREGULLAT E ALSE

KREU / KUADRI LIGJOR / RREGULLAT E ALSE

Rregullat e ALSE