TEKST
+100%-

AKTE TË TJERA

KREU / KUADRI LIGJOR / AKTE TË TJERA

Akte të Tjera


KODI I DREJTIMIT TË BRENDSHËM TË SHOQËRIVE TREGTARE NË SHQIPËRI

Ky dokument mbështetet në praktikat më të mira përkatëse ndërkombëtare.
Kodi i Drejtimit të Brendshëm për Shoqëritë Tregtare është në përputhje me legjislacionin përkatës për shoqëritë tregtare dhe legjislacionin vendas në fuqi.

Hartuar me mbështetjen e ekspertëve ndërkombëtarë të IFC-së.

Materiali i plotë