TEKST
+100%-
Category

Njoftimet e ALSE

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE dhe Junior Achievement of Albania investim i Albanian American Development Foundation nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për hartimin e programeve dhe materialeve didaktike në fushën e edukimit financiar me fokus tregjet kapitale!

Bashkëpunimi synon të rrisë ndërgjegjësimin në lidhje me edukimin financiar në drejtim të parimeve bazë financiare si: kursimet, investimet, tregu financiar, titujt, bursa dhe tregu i kapitaleve. Faza e parë e këtij bashkëpunimi fillon me përgatitjen e një serie videosh...
Lexoni më shumë →

Leksion i hapur me studentët e Universitetit Marin Barleti në ambjentet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE “Arkitektuara e industrisë së titujve në Shqipëri dhe Bursa”

Sot më datë 12.02.2020, në ambientet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE u organizua leksion i hapur me temë “Arkitektuara e industrisë së titujve në Shqipëri dhe Bursa ALSE”. Në këtë event morën pjesë përfaqësues të stafit akademik të Universitetit...
Lexoni më shumë →

Leksion i hapur me studentët e Institutit Kanadez te Teknologjisë në ambjentet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE “Arkitektuara e industrisë së titujve në Shqipëri dhe Bursa”

Sot më datë 31.01.2020, në ambientet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE u organizua leksion i hapur me temë “Arkitektuara e industrisë së titujve në Shqipëri dhe Bursa ALSE”. Në këtë event morën pjesë përfaqësues të stafit akademik të Institutit...
Lexoni më shumë →
1 2 3 26