TEKST
+100%-

EVENTE

KREU / ALSE / EVENTE

EVENTE


Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon studentët pjesmarrës në programin #YOUARECREDINS të organizuar nga Credins Bank

16/01/2020

Për më shumë klikoni këtu

Seminari me temë: “Cilësia e raportimit financiar dhe ndikimi në ekonomi: Roli i Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

10/09/2019

Për më shumë klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon studentet pjesmarrës në programin #YOUARECREDINS të organizuar nga Credins Bank në datat 3-4 Prill 2019

03/04/2019

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në Universitetin e Fan S. Nolit Korçë “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”

11/03/2019

Për më shumë klikoni këtu

Trajnim nga ALSE në bashkëpunim me Junior Achievemnet of Albania për mësuesit e lëndës së Ekonomisë në shkollat e mesme në Republikën e Shqipërisë

15/02/2019

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur me studentët e UET në ambjentet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE “Tregu Financiar – Bursa si një mjet financimi”

06/02/2019

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në FASTIP dhe UAMD “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”

17/01/2019

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në CIT “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”

04/12/2018

Për më shumë klikoni këtu

Forumi me temë “Edukimi financiar për përfshirjen financiare”

29/06/2018

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në Universitetin Metropolitan “Tregu Financiar – Bursa si një mjet financimi”

05/06/2018

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në Universitetin Europian të Tiranës  “Bursa e Shqipërisë si mundësi investimi”

29/05/2018

Për më shumë klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon Audituesit e Brendshëm në Shqipëri

24/05/2018

Për më shumë klikoni këtu

Leksion i hapur në Kolegjin Univeristar të Biznesit “Bursa e Shqipërisë si mundësi alternative investimi në Shqipëri”

25/04/2018

Për më shumë klikoni këtu

Forumi ndërkombëtar ekonomik “Future Balkans”

24/01/2018

Për më shumë klikoni këtu