TEKST
+100%-

Single Blog Title

This is a single blog caption

ALSE, një vit nga aktiviteti i bursës shqiptare

//
Kategori


Gjatë 2018 pranë Bursës ALSE janë anëtarësuar katër shoqëri komisionere Banka, të licensuara nga AMF, për të kryer veprime me tituj. Banka Credins, Banka Amerikane e Investimeve dhe Tirana Bank janë të licensuara për kryerjen e veprimeve me tituj për llogari të tyre dhe të klientëve (broker-dealer).

Për të lexuar intervistën e plotë klikoni këtu