TEKST
+100%-
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
is stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments
have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and
quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the
magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money
from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears
too high for the market of bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE
Albanian Securities Exchange
ALSE
where your investments have value
READ MORE
Financial Transparence
is the key to a successful business
READ MORE
We are here for you
we will assist you in listing and quoting titles
READ MORE
The Bell Tolls
for those who believe in the magic of the stock market
READ MORE
The Stock Market
Warren Buffet
is a device for transferring money from the impatient to the patient
READ MORE
Your Savings
win value in the stock market
READ MORE
The key to making money
in stocks is not to get scared out of them
Peter Lynch
READ MORE
No price is
too low for the market of Bears, too high for the market of Bulls
READ MORE
Emotions are
your worst enemy in the stock market
Don Hays
READ MORE

ALSE News

News from Issuers

News from the Market

Date Title
19.07.2018

Market Data on 19.07.2018

17.07.2018

Market Data on 17.07.2018

12.07.2018

The first transaction in T-Bonds nominated in EUR is sucessfully executed and settled

12.07.2018

Market Data on 12.07.2018

Date Titulli
24.04.2018

INTERVIEW – Albanian Securities Exchange hopes for OSHEE IPO in 2018

26.03.2018

Albanian power supplier OSHEE to be listed on the stock exchange: PM Rama

06.03.2018

High hopes for ALSE as initial trading in treasury bills and bonds amounts to 5m euro

Date Titulli
04.07.2018

American Bank of Investments successfully concludes the transaction for the acquisition of NBG Bank Albania

28.06.2018

Tirana Approach: BoA aims to regulate banks’ dealings with large borrowers

22.06.2018

New BoA payment system expected to reduce transfer costs

Trading Day

Winners

Losers

tregtimi-web-small
01

TRADING

TRADING

This is the principal task of ALSE as a mechanism that enables the matching of supply and demand for securities trading through its ETS electronic system…

READ MORE →
02

LISTING

LISTING

It is related to the process of registering on the ALSE’s official list, the potential issuers who primarily want to raise capital through private placements and/or public offers…

READ MORE →
03

MEMBERS

MEMBERS

Securities in ALSE will be traded only by the members of the Exchange,which are also financial intermediaries according to the legislation in power…

READ MORE →
investitoret-web-small
04

INVESTORS

INVESTORS

What does ALSE offer to investors?
People and businesses also try to increase the money supply they have at certain times. For this reason, they try to make different investments which can be either…

READ MORE →

TRADING

ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elektronik ETS…

READ MORE →

LISTING

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

READ MORE →

MEMBERSHIP

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

READ MORE →

INVESTORS

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tëpërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…

READ MORE →